ranten

Ranten Hotell

ETT JÄRNVÄGSHOTELL SOM LEVER VIDARE
 

loading...

När järnvägen kom till byn. Den nya tiden kom till Sverige i mitten av 1800-talet. Rallarna byggde järnvägar som knöt ihop olika delar av Sverige och människor fick närmare till varandra, varor och tjänster nådde köpare och säljare oerhört mycket snabbare än tidigare. Västra Stambanan mellan Göteborg och Stockholm blev en "pulsåder" genom Sverige. 

Här och var uppstod sk järnvägsknutar, där resenärer kunde byta tåg. Falköping blev tidigt en sådan järnvägsknut. Banan mot Jönköping - Nässjö byggdes strax efter Västra Stambanan och kallades till en början "Södra Stambanan". 

Ranten - nytt centrum. Falköping var en gammal handelsplats och centrum i samhället låg - och ligger än idag - runt Stora Torget och St Olofs kyrka. Falköping och den kringliggande Falbygden har en mångtusenårig historia. Hundratals megalitgravar - sk gånggrifter - vittnar om att här har människor levt för mer än 5000 år sedan. Den bördiga åkermarken har utgjort grunden för jordbrukslandskapets framväxt. 

Här och var uppstod förstås marknads- och handelsplatser - Falköping kom att bli den största. Men när järnvägen kom till byn drogs den märkligt nog inte genom centrum. I stället kom järnvägsstationen att hamna i en av Falköpings "förstäder" - Ranten - ca 1,5 km från centrum. Därav kom stationen att heta "Falköping-Ranten". Först 1939 införlivades Ranten i Falköpings stad. Då hade Ranten sedan länge utgjort ett "andra" centra. 

Hotell Ranten - en viktig rastplats. En tågresa på 1800-talet var inte på långt när en så bekväm upplevelse som dagens tågresor. Röken från ångloken och kalla, dragiga vagnar med minimal fjädring hörde till tågresandets umbäranden och det tog lång tid att resa. Alltså blev det nödvändigt att det, speciellt vid järnvägsknutar som Falköping, fanns möjlighet att få mat, värme och husrum. Runt 1860 upplät därför SJ - för en summa av 1 öre per kvadratmeter - ett område runt järnvägsstationen i Falköping till ett hotellbolag för att där bygga ett järnvägshotell. 1865 stod Hotell Ranten klart, en ståtlig träbyggnad i samma stil som det gamla stationshuset. 

Snabbt blev Hotell Ranten "hjärtat" i Falköping, där tågresenärer utspisades och erbjöds värme och nattvila. Därmed blev också hotellet en mötesplats där vanliga gäster trängdes med soldater, politiker, företagsledare, konstnärer, författare och, till och med, kungligheter. Oscar II var en ofta sedd gäst på Hotell Ranten. Unga rekryter, på väg till garnisonsstaden Skövde, utspisades på Hotell Ranten med sk "knektabullar". Det var särskilt stora köttbullar - tillagade för att mätta unga pojkmagar, vilket inte alltid är det lättaste. Närheten till den livaktiga folkparken i Falköping har också bidragit till att många av våra stora svenska, och utländska, artister har ett varmt och nära förhållande till det gamla hotellet. 

Nya tider för Hotell Ranten. Tack och lov har de många ägarna, som drivit hotellverksamheten under de snart 150 åren, varit noga med att spara och bevara dokument. Idag finns alltså, i hotellets ägo, ett stort antal foton, kvitton, menyer och nedtecknade berättelser från flydda dagar. Till och med en planka från 1865, där byggmästaren har ristat in en välgångsönskan och sitt namn, finns kvar på hotellet. Hotell Ranten står kvar än idag - visserligen tillbyggt och ombyggt i olika etapper, men huset är sig likt - en vacker träbyggnad med sin klassiska neonskylt med texten "Hotell Bar" levererad av AGA-bolaget på 1940-talet. 

Förutom att Hotell Ranten kan visa upp en fantastisk och genuin järnvägshotellmiljö, så är närheten till järnvägen åter ett argument för att driva verksamheten vidare. Med tanke på miljön är det alltmer attraktivt att ta tåget när man skall resa längre sträckor. Om man t ex bor i Stockholm eller Göteborg och vill besöka Falbygden, eller de stora turistmålen i Skaraborg - Skara Sommarland, Hornborgasjön, Läckö slott etc. - finns det en utmärkt möjlighet att ta tåget till Falköping och, likt resenärer i 150 år, ta in på Hotell Ranten. Härifrån är det lätt att med buss eller t.ex. hyrbil ta sig till de olika turistmålen runt om i Västergötland. Och till sist är bara upplevelsen av att känna in miljön på ett av våra allra sista järnvägshotell ett argument nog att besöka Hotell Ranten i Falköping.